News Articles in Regional Langauge (मराठी)

^ जानेवारी - मार्च, २०२२
^ ऑक्टोबर - डिसेंबर, २०२१
^ जुलै - सप्टेंबर, २०२१
^ एप्रिल - जून, २०२१
^ जानेवारी - मार्च, २०२१
^ ऑक्टोबर - डिसेंबर, २०२०
^ जुलै - सप्टेंबर, २०२०
^ एप्रिल - जून, २०२०
^ जानेवारी - मार्च, २०२०
^ ऑक्टोबर - डिसेंबर, २०१९
^ जुलै - सप्टेंबर, २०१९
Disclaimer: वरील लेख हे त्यांच्या मूळ स्वरूपातील मीडिया / जर्नल्स / मासिके यामधून संकलित केले आहे. लेखातील व्यक्त केलेले मत हे आई.आई.टी.एम - एन्वीस चे मत दर्शवितातच असे नाही.